FILE24485

Ben jij al een rolmodel?

Geschreven door Marijke op . Geplaatst in Blogs, samenwerken

De komende periode ga ik een aantal lezingen geven over ‘’rolmodellen’’.

Als we aan rolmodellen denken, hebben we nog veelal  bekende, beroemde personen voor ogen. Maar ik pleit ervoor om het begrip ‘’rolmodel’’ breder op te vatten.

Wij allemaal kunnen rolmodel zijn voor elkaar. En dat levert winst op, voor de ander én onszelf. Een mooi win-winsituatie.

Vrouwelijke professionals in het middenkader als leidinggevende, werknemer, directeuren MKB of ondernemers, wij hebben vele talenten en heel wat expertise.

In deze blog een aantal tips om onze talenten in te zetten voor elkaar. Een vorm van leren en ontwikkelen, social learning, die volgens mij steeds belangrijker wordt.

Allereerst nog even het verschil tussen mentoring en rolmodellen.

Wat is mentoring?

De term ‘mentor’ vindt zijn oorsprong in de Griekse mythologie. Mentor nam Telemachos onder zijn hoede toen diens vader Odysseus tegen Troje ten strijde trok. Hij was Telemachos’ raadsman, stimuleerde hem in wat hij deed en bestrafte hem indien nodig. De wijze ouderlijke raadgevingen en het betrokken zijn bij het wel enwee van een pupil zijn ook nu nog de kern van het ‘mentorschap’.

Een mentor kan door een bedrijf worden aangewezen.

Rolmodellen zijn er over het algemeen niet bewust op uit hun navolgers te vormen.

Zij enthousiasmeren en inspireren door hun manier van doen en denken, ze zijn ambassadeurs van een bepaald vak ondernemerschap.

Bij hun navolgers gaat het om wat men zou kunnen noemen ‘een informeel leerproces’. Zij kijken op naar een rolmodel en willen graag zijn zoals die ander. Ze nemen normen en waarden over van hun voorbeeld.

Een rolmodel kiest men zelf en draagt bij aan de ontwikkeling van een professional.

Zijn er genoeg rolmodellen voor vrouwelijke professionals?

Die vraag wordt voor de top van bedrijven negatief beantwoord, nee er zijn niet voldoende rolmodellen.

Maar daaronder? Hoeveel vrouwen werken in het middenkader, hoeveel vrouwen zijn eigenaar/directeur van een MKB-bedrijf? Hoeveel vrouwen zijn zelfstandig ondernemer?

Deze kunnen allemaal een rolmodel voor elkaar zijn, op elk willekeurig moment, voor iedereen, als zij zich daar meer van bewust zijn.

De sociale cognitieve theorie van Bandura beschrijft hoe wij leren door te observeren en door interactie en samenwerking. Wij pikken nieuwe leerstrategieën op , leren hoe te leren. En wij ontwikkelen nieuwe vaardigheden en andere kennis in contact met anderen.

Je leert niet alleen door zelf doen en ervaren, maar ook door te observeren, te interpreteren en te imiteren. De ander is een ‘’model’’ voor je. Daarmee vergroot je je eigen referentiekader.

 Belangrijke aspecten bij rolmodellen zijn de volgende:

1. Je kunt op vele momenten en in vele situaties rolmodellen navolgen en rolmodel zijn.

In en op het werk, in privésituaties, in formele situaties van leren en ontwikkelen.

2. Een rolmodel wordt gezien als geloofwaardig en competent.

Een rolmodel kan ons aantrekken om verschillende redenen: expertise en competenties of eigenschappen als doorzettingsvermogen, omgaan met tegenslag, lef om risico’s te nemen.

Verschillende rolmodellen kunnen verschillende boodschappen geven, die met elkaar kunnen conflicteren.  Dit hoeft geen probleem te zijn, we maken onze eigen overwegingen en keuzes. Onze keuze wordt bepaald door wat het opbrengt om het gedrag en handelen van de ander te volgen.

3. Rolmodellen hebben de meeste invloed als we het idee hebben dat het gedrag en handelen van het rolmodel ook voor ons bereikbaar is.

Het idee: dat wil ik ook, is een sterke motivatie om te leren. Je verwacht dat je met je inspanning dat voor elkaar krijgt, wat je ook ziet en ervaart bij je rolmodel.

Als iemand te ver van je afstaat, is het ideaal onbereikbaar en zul je diegene niet volgen. Het is te hoog gegrepen.

Dit pleit er juist voor om rolmodellen in je eigen directe omgeving te zoeken!

4. De keuze van een rolmodel heeft te maken met onze persoonlijke geschiedenis, heeft dus iets persoonlijks.

Dit heeft te maken met onze doelen en levensfasen. Op verschillende momenten hebben we andere behoeftes en wensen en hebben we dus andere rolmodellen nodig.

Niet alleen hebben wij steeds andere rolmodellen, ook het volgen van een rolmodel is een dynamisch proces, afhankelijk van de context waarin je leert, je eigen competentieniveau en je eigen doelen.

5. Je bent alleen een rolmodel als je je ervan bewust bent dat je een rolmodel kunt zijn.

Dit betekent dat je weet dat je waardevol kunt zijn voor anderen, met jouw expertise, je persoonlijkheid, je ervaringen. Dit delen kan anderen helpen verder te komen in hun ontwikkeling, in hun carrière, in hun huidige of toekomstige functie, met of in hun bedrijf.

Rolmodel zijn, ben jij het al? Wie zijn het voor jou en waarom? Schrijf je reactie hieronder.

 

 

 

Labels:, , , , ,

Laat een reactie achter

*


× negen = 45