banner_titelPtransparant

Spreken

Workshops en lezingen

Zichtbaar zijn, hoe krijg je dat voor elkaar?

Een interactieve workshop/lezing over de waarde van zichtbaar zijn in je organisatie.

Organisaties willen steeds meer dat professionals zich breder profileren dan alleen in hun eigen team. Rollen veranderen, er wordt een andere inzet verwacht, niet alleen voor het eigen team, maar ook voor andere teams.

Ervaringen, kennis en expertise delen binnen de organisatie zijn belangrijke middelen om organisaties op een hoger plan te trekken. Er wordt gebruik gemaakt van alle talenten en kennis die er zijn.

Dat vereist een andere mind-set, bewustzijn van eigen talenten en expertise en weten hoe je dit breder inzet. Op een manier die bij ieder past.

Voor wie?

Professionals die willen leren hoe zij zich sterker kunnen profileren met hun kwaliteiten en expertise naar de organisatie toe. Meer leiderschap willen tonen.

Vaak zijn professionals zich bewust van hun kwaliteiten, maar willen zij weten hoe zij zich daarmee profileren in hun team en organisatie. Om zo gezien en gehoord te worden. En daarmee hun impact vergroten.

Wanneer?

Bij teamsessies, events, netwerkbijeenkomsten en seminars.

Bank of BNY Mellon

The Women’s Association of BNY Mellon (WIN NL) commissioned Marijke Huisman for a unique workshop for its members. From the offset it was clear what we wanted to achieve: inspire the women of our organization and give them the confidence to be outspoken about their talents and their development needs.

We designed the program to encourage the participants to bond with another and openly discuss their association with power and empowerment.

During the workshop Marijke worked with small discussion groups where attendants were requested to define their ambitions, qualities and expertise. After a short break new groups were formed where attendants defined which skills needed more development to progress with their careers. Once all the attendants had a list of their ‘skills’ and ‘needs’ they were requested to roam the room and look for the person who could help them and who they could help in return.

The effect was that everyone felt that their contribution was valuable, the workshop is still referred to in our organization till this day, it had a long lasting positive effect on our employees.

 Zwena Poulina, Compliance Manager, The Bank of New York Mellon SA/NV

Vrouwennetwerk

Marijke heb ik in de hoedanigheid als coach en spreker leren kennen. Hetgeen me het meest is bijgebleven is haar uitleg over welk leiderschap deze tijd vraagt en hoe vrouwelijke professionals daaraan kunnen bijdragen. Centraal staat het maken van verbindingen en het leren van elkaar. Zij is enthousiast, deskundig en de presentaties zijn altijd boeiend met veel interactie en voldoende ruimte om te reflecteren met elkaar over diverse thema’s.

Yaëla Sijes, Programma Manager

Integer handelen en machtspolitiek

Inzicht, bewustwording én integer handelen voor betekenisvolle samenwerking.

Voor wie en wanneer?

Voor teams en groepen die stil willen staan bij integriteitskwesties.

In teamsessies, (vrouwen)netwerkbijeenkomsten, bij in-company sessies, aftrap van heidagen of events.

Aanpak

Mijn lezingen zijn maatwerk, omdat ik aansluit op de doelstelling en doelgroep van de bijeenkomst. Mijn lezingen zorgen voor bewustwording en ander gedrag door de praktische tips die ik geef.

Ik werk graag toe naar een concreet resultaat, waardoor de deelnemers vervolgstappen maken. Dit bepaal ik samen met jou.

Financiële instelling 

bijeenkomst over integriteit

lezing: kader voor integer handelen, in overeenstemming met kernwaarden van de organisatie

Provincie Groningen

dagvoorzitter bijeenkomst integriteit

Marijke Huisman kan haar enthousiasme en bevlogenheid goed overbrengen op een zaal. Door haar open houding maakt ze gemakkelijk contact en is ze in staat het echte gesprek op gang te krijgen. R.S. sr beleidsmedewerker

Alliander/ Nuon

In één van de Summer Schools heeft Marijke Huisman de workshop ‘Machiavelli, macht en leiderschap’ gegeven. Daarna is deze workshop nog een aantal keer in een maatwerkversie uitgevoerd voor juristen en inkopers.
Nu staat er een workshop van Marijke Huisman op het programma voor leidinggevende vrouwen onder de titel ‘m/v Diversiteit zegt alles’. In een combinatie van ronde tafel bijeenkomsten en individuele gesprekken gaat het om empowerment van vrouwen bij het doorbreken van barrières die aanwezig zijn in organisaties.

Herman van der Vlies, senior adviseur Alliander College

Stichting Alma

De LRA6 (intervisiegroep na leiderschapstraject) heeft Marijke Huisman gevraagd om ons te leren over machtspolitiek en integriteit. Aan de hand van de denkbeelden van Machiavelli heeft zij ons meegenomen in de wereld van politiek denken en handelen, over de randen van ethiek, loyaliteit, egoïsme en doelgerichtheid. Marijke wist dat wonderwel te vertalen naar de actuele politiek en zakelijke omgeving. Dit deed zij met de inzet van voorbeelden, stellingen en discussies in de groep. Haar lezing en interactie heeft me mooie inzichten gegeven die direct toepasbaar zijn.

Loe Kessels/ Waternet

Intervisie-bijeenkomst interim-managers

Hoewel de werken van Machiavelli stammen uit de 16e eeuw blijkt de essentie vandaag nog even actueel. Marijke Huisman weet in haar workshops een concrete vertaling te maken van de machtspolitiek in de Florentijnse renaissance naar de hedendaagse werkvloer. Daarbij confronteert zij de deelnemers op subtiele wijze met zijn of haar eigen integriteit en handelen. Marijke is een ervaren trainer/coach die groep en individu daadwerkelijk in beweging zet. Een aanrader voor iedere lijn-, project-, of interim-manager die meer wil leren over zijn of haar eigen handelen, integriteit en doelgerichtheid.

Bart Droppers, interim projectmanager

Doorstroom, Jongerennetwerk Alliander

Op netwerkdag lezing over “Machiavelli, macht en integriteit bij jonge medewerkers van Alliander.”
Wij vonden het een geslaagde en gezellig lezing waarin we vooral veel materie toegereikt kregen om over na te denken:
• Een Heerser houdt zich altijd aan zijn woord, tenzij het hem schaadt.
• Een Heerser heeft als hoogste doel het voortbestaan en uitbreiding van de staat.
• Je kunt beter een besluit nemen en spijt hebben, dan geen besluit nemen en spijt
hebben.
• Het doel heiligt de middelen.

De heersers van De Doorstroom

ConQuaestor, financiële dienstverlener

Op Vakdag Process Consulting lezing over “Machtsprofiel ConQuaestor en Machiavelli”.
Marijke heeft voor de vakgroep Process Consulting van ConQuaestor een zeer interessante lezing gehouden. Zij koppelde daarin het gedachtegoed van Machiavelli aan het machtsprofiel van ConQuaestor. Door haar enthousiasme en kennis van zaken wist zij onze relatief jonge groep collega’s te boeien en tot een interessante en soms verhitte discussie te verleiden. Marijke is een uitstekende spreker en kent een hoge mate van organisatiesensitiviteit en inlevingsgevoel. Alle lof voor haar optreden!

Maarten van Weeghel, Business Manager Project Support

International ProjectManagement Association, IPMA NL

Op regioavond projectmanagers lezing over “machtspolitiek tussen opdrachtgever en projectmanagers bij complexe projecten.”
Marijke Huisman heeft een uitstekende kennis van het werk van Niccolò Machiavelli. Doordat zij zijn ideeën in het perspectief van zijn tijd weet te plaatsen, is zij in staat om het gedachtegoed van Machiavelli naar het hedendaagse management te vertalen. Marijke weet dit geheel op een prettige en interactieve manier op het publiek over te brengen. Zij blijkt tevens in staat om haar presentatie aan te sluiten op de context van de bijeenkomst. Dankzij haar heeft onze IPMA-NL regioavond een vliegende start gemaakt!

Arthur Bouland, initiatiefnemer regio Amsterdam Ipma Nederland

IMK- opleidingen

Op netwerkbijeenkomst van trainers/adviseurs lezing over “Macht en Integriteit, de machtsrelatie tussen klant en adviseur”
Doordat Marijke het thema Macht en Integriteit in haar lezing koppelt aan uitspraken van Machiavelli heeft zij een originele aanpak die verrast en inspireert.
Uitspraken uit het verleden raken ons in de dagelijkse realiteit waarin dit thema speelt nog steeds.
Verschillen tussen doelen en belangen van de diverse partijen worden door Marijkes professionele aanpak verhelderend en doeltreffend uiteengezet die stof tot nadenken en discussie oplevert.

Judith Krukkert, Opleidingsadviseur/Trainer

Firens netwerkbijeenkomst

Op netwerkbijeenkomst van vrouwelijke HR-managers lezing over “HRM en integriteit”
‘’Ik heb tijdens een netwerkavond deelgenomen aan een workshop van Marijke Huisman over integriteit. Na een boeiende introductie werden we aan het werk gezet over de vraag hoe wij binnen onze eigen organisatie tegen integriteitvraagstukken aankijken, maar vooral hoe wij daar zelf tegen aan kijken.
In de groep bleef de vraag hangen: kies je voor jezelf en hou je vast aan je eigen principes of laat je het belang van de organisatie prevaleren. Zonder meer een boeiende vraag voor iedere professional. Het antwoord blijft afhankelijk van de persoonlijke situatie van die professional, die zich telkens zal moeten afvragen of hij/zij wil blijven werken in een organisatie waar normen gelden die niet de zijne zijn, of waar maatregelen worden genomen die indruisen tegen gevoelens van rechtvaardigheid.’’

Anneke Eyck, Hoofd personeelszaken Zuidwesterjeugdzorg

NUON

Op Juristenseminar lezing over ” Machiavelli en integriteit”
“ Graag wil ik – namens de juridische functie van Nuon – jou nogmaals hartelijk bedanken voor de heldere en interactieve presentatie tijdens het Nuon Juristenseminar over het onderwerp “Machiavelli”. Informatief en voor ons inhoudelijk relevant. De inspirerende wijze waarop jij ons deelgenoot hebt gemaakt van je gedachten terzake, werd zeer op prijs gesteld.’

Jan Karel van der Staay, general counsel Nuon

Gispen Nederland

Op 8 september 2011 heeft Marijke Huisman tijdens een meeting van de sales en ondersteunende afdeling van Gispen een presentatie gegeven over ‘’Keuzemogelijkheden door Het Nieuwe Werken’’.
De introductie van de nieuwe werkwijze vulde zij aan met een helder verhaal over de keuzes waar je als medewerker voor gesteld wordt. Op directe wijze maakte zij duidelijk dat je als individu deel uitmaakt van de positionering van een organisatie en op die manier ook je rol in het geheel hebt.

Klaas Aalbers, Marketing Manager Gispen

 

Ik ben aangesloten bij

lezing over bescheiden vrouwen, introversie      lezingen, Marijke Huisman, integriteit, bescheidenheid

Mail me of bel me op 06-531814212

als je de mogelijkheden wilt bespreken over een bijdrage van mij aan jouw bijeenkomst.

Laat een reactie achter

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Volg me

Powered by WishList Member - Membership Software